Plenerek w Štramberku


W niepełnym składzie, bo tylko trzyosobowym, wybraliśmy się 15. czerwca 2017 na jednodniowy plenerek do Sztramberku w Czechach. Pogoda nam dopisała – była idealna do włóczenia się po wąskich uliczkach tego kameralnego, malowniczego miasteczka usadowionego na rozległym zboczu. Cechą charakterystyczną dla Sztramberku jest krzywo położony, jakby kilkupoziomowy rynek. Po południu weszliśmy na wieżę, z której mogliśmy podziwiać Sztramberk i piękną okolicę z góry. A wieczorem odpoczywaliśmy w leśnym parku znajdującym się na przeciwległym wzgórzu. Cała nasza trójka była zmęczona całodziennym spacerowaniem, ale bardzo szczęśliwa.

JK


15 of June 2017 three of us went to the short one-day trip to Štramberk, Czechia. The weather was permitting us – it was perfect for walking through the narrow streets of this picturesque small town settled on wide slope. Characteristic for Štramberk is lopsidedly leaning town square on side of hill. In the afternoon we climbed on tower to admire town and lovely locality from above. And at the evening we rest in the forest park placed on the opposite hill. Everyone was tired but very, very happy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.