INTER FOTO PLENER Liptov 2017


Członkowie naszej grupy fotograficznej SPAG spotkali się na 13. Inter Foto Plenerze 2017, który odbył się od 28. kwietnia do 1. maja w Małej Fatrze, zorganizowanym przez Fotoklub z Różomberka na Słowacji. Wzięło w nim udział ponad 80 fotografów z Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier i jak zawsze było wiele okazji do wspólnej radości z fotografowania. Codzienne można było uczestniczyć w krótkich wyjazdach terenowych. Jak zwykle wielką popularnością cieszyły się sesje fotograficzne z profesjonalnymi modelkmi. Co wieczór fotografowie z 5 krajów mogli przedstawiać swoje prezentacje fotograficzne w formie krótkich filmów video. My pokazaliśmy nasze video o tegorocznej wspólnej wystawie naszej grupy na Festiwalu w Rybniku 2017. Dzięki organizatorom kolejny plener odbył się w bardzo przyjaznej atmosferze, w której bariera językowa jakby przestawała istnieć.

Henryk Chmiel


Members of our photographic group SPAG met on the 13th Inter Foto Plener 2017, from 28.4-1.5, which was organised by Fotoclub at Rożomberok, Slovakia. At the fotoplener participated over 80 photographers from Czech Republic, Hungary, Poland, Ukraine and Slovakia, and as always there was a lot to enjoy in the field of photography. There were available daily short field trips. Very popular were portraits sesions with professional female models. Every evening photographers from 5 countries presented short video films of their photo works. We showed our video of this year exhibition of our SPAG group at Photo Festival in Rybnik, Poland. Thanks to organizers that meeting was held in very friendly atmosfere, in which language barrier appeared as not exist.


Členové naší fotografické skupiny SPAG se setkali na 13. Interfotopleneru 2017 28.4. – 1.5, který pořádal Fotoklub při Liptovskom múzeu v Ružomberku (SK). Fotoplenéru se zúčastnilo více než 80 fotografů z České republiky, Maďarska, Polska, Ukrajiny a Slovenska a jako pokaždé byla spousta možností pro společné fotografování. Každý den byly na programu krátké výlety do okolí. Velké oblibě se těšily série fotografování s profesionálními modelkami. Každý večer mohli zúčastnění fotografové z pěti zemí ukázat něco ze své tvorby, v připravených videoprezentacích. My jsme v prezentaci ukázali fotografie tvořící naši kolekci na Foto Festivalu Rybnik 2017. Díky sehrané partě organizátorů se setkání konalo ve velmi přátelské atmosféře, ve které jazyková bariéra přestávala existovat.


Die Mitglieder unserer fotografischen Gruppe SPAG trafen sich auf der 13. Interfotoplener 2017, von 28.4-1.5, die von Fotoclub bei Rożomberok organisiert wurde. Auf dem fotoplener nahmen über 80 Fotografen aus Tschechien, Ungarn, Polen, der Ukraine und der Slowakei teil, und wie immer gab es auf dem Gebiet der Fotografie viel zu genießen. Es gab täglich kurze Exkursionen. Sehr beliebt waren “Portraits” sesions, zu denen verfügbare professionelle weibliche Modelle waren. Jeden Abend hatten Fotografen aus 5 Ländern audiovisuelle Vorwahlen ihrer Fotoarbeiten. Dank der Organisatoren, die das Treffen in sehr freundlicher Atmosphäre stattfand, in dem Sprachbarriere nicht existierte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.